RECETOX EDUCATION | Použití únikových testů pro hodnocení toxicity pevných matricRECETOX EDUCATION | Použití únikových testů pro hodnocení toxicity pevných matric

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems


Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems


Student: Martina Kobližková

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2009

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí