RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Optimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek.


Optimisation, calibration and field testing of passive sampling devices for monitoring of polar organic compounds


Student: Jakub Urík

Školitel: Ing. Branislav Vrana, Ph.D.

Rok: 2014

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí