RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium vlastnostní a biologických účinků nových typů nanokompozitních materiálů


Research of properties and biological effects of new nanocomposite materials


Student: Eva Trávníčková

Školitel: Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2014

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí