RECETOX EDUCATION | Rizikové prvky v lesních půdách – distribuce, osud a zátěžeRECETOX EDUCATION | Rizikové prvky v lesních půdách – distribuce, osud a zátěže

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hladiny a biologické účinky toxických látek v ovzduší


Levels and biological effects of toxic compounds in the air


Student: Anita Érseková

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2010

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí