RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Kompartmentový model dynamiky onkologických onemocnění

Student: Eva Jarošová

Školitel: Prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/257349/prif_b_a2/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí