RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Design laboratorního experimentu pro fylogenetickou rekonstrukci vybraných genů u netopýrů s geomykózou

Student: Zuzana Szolgayová

Školitel: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Rok: 2014

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/323869/prif_b_b1/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí