RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení vlivu různých extracelulárních směsí metabolitů (exudátů) sinic a řas pomocí růstově inhibičního testu na autotrofních organismech

Student: Tereza Procházková

Školitel: RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.

Rok: 2011

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/324068/prif_b/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí