RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nakládání s nebezpečným odpadem ve stavebnictví

Student: Lenka Mikulášková

Školitel: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Rok: 2012

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/324022/prif_b/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí