RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Bioremediační technologie pro odstranění toxických látek z vodného prostředí

Student: Radka Jandeková

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Bioremediace je aplikací biologického ošetření k odstranění kontaminantů z půdy a povrchových nebo podzemních vod. V nekontaminovaném prostředí bakterie, houby a další mikroorganismy nebo rostliny neustále degradují kontaminanty. Bioremediační technologie vedou ke stimulaci mikroorganismů k růstu a užívání kontaminantů jako zdroje potravy a energie. Podmínkou je vytvoření příznivých podmínek pro tyto mikroorganismy. To znamená poskytnout některou z kombinací: kyslík, živiny, kontrola teploty a pH. Někdy se k podpoření procesu bioremediace přidávají mikroorganismy adaptované pro degradaci specifického kontaminantu. V závislosti na zkontaminované lokalitě a druhu kontaminantu může být bioremediace šetrnější a méně nákladnější proces než alternativní řešení. Bioremediační technologie můžeme klasifikovat jako in situ nebo ex situ. In situ bioremediace zahrnuje čištění kontaminované vody přímo v lokalitě, zatímco ex situ zahrnuje odčerpání kontaminované vody z lokality, aby byla vyčištěna v bioreaktoru. Některé z příkladů bioremediačních technologií pro dekontaminaci vody jsou podporovaná bioremediace, přirozená atenuace, fytoremediace nebo používání bioreaktorů.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí