RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využití techniky mikroextrakce tuhou fází (SPME) pro analytickou extrakci perzistentních organických polutantů

Student: Jan Brulík

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


V této práci byla zjišťována možnost využití techniky mikroextrakce na tuhou vrstvu (SPME) pro stanovení perzistentních oragnických polutantů (POP) ve složkách životního prostředí.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí