RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody analytické extrakce POPs z pevných matric

Student: Lucie Bielská

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Moderní extrakční techniky jak PLE (Pressurized liqiud extraction), superkritická fluidní extrakce (SFE) nebo Extrakce pomocí mikrovln (MAE) představují účinné prosředky pro izolaci analytů z pevných matric. Vzorky jsou extrahovány běžnými organickými rozpouštědly nebo superkritickými tekutinami za zvýšeného tlaku a teploty. Aplikací vyšších tlaků a teplot se usnadní a urychlí transport analytu z matrice do extrakčního média. Extrakce mohou být prováděny ze několik minut ve srovnání s hodinami až dny pro klasickou Soxhletovu extakci. Nové postupy take značně redukují spotřebu rozpouštědla. Cíle této práce bylo srovnání klasických extrakčních metod s moderními instrumentálními technikami pro extrakci POP z pevných environmentálních matric.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí