RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium biodostupnosti perzistentních organických látek v akvatickém prostředí (voda, sediment) v návaznosti na pasivní vzorkování s využitím silikono

Student: Eva Valentová

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Perzistentní organické polutanty (POP) jsou látky antropogenního původu vstupující do vodního prostředí. Skupina POP zahrnuje několik chemických skupin látek, které jsou všudypřítomné, hydrofobní a odolné vůči degradaci, s potenciálními škodlivými účinky. Techniky pasivního vzorkování jsou úspěšně používány v enviromentálním monitoringu. Byly vyvinuty v posledních letech k odhadu biodostupnosti hydrofobních organických látek. Hlavním důvodem pro vyvinutí pasivních vzorkovačů jako jsou např. vzorkovače na bázi semipermeabilní membrány (SPMD) bylo vytvoření vzorkovačů, které by simulovali absorpci kontaminantů živými organismy.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí