RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik

Student: Petra Cvanová

Školitel: 

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Tématem této práce je biodiversita a přehled v současnosti známých metod jejího hodnocení a dále pak hodnocení ekologických rizik. Poslední část se snaží o propojení těchto dvou problematik a zkoumá možnosti využití tohoto propojení v praxi.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí