RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využití specifických in vitro biotestů pro identifikaci biologicky aktivních kontaminantů ve směsích

Student: Martin Kříž

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Práce pojednává o využití in vitro biotestů pro hodnocení estrogenní a dioxinové aktivity komplexních směsí ze vzorků životního prostředí. Obsahuje přehled in vitro biotestů pro stanovování estrogenní a dioxinové aktivity a jejich principu. Zabývá se zejména jejich využitelností v procesu identifikace a vyhodnocení toxicity (TIE) komplexních vzorků. Práce také obsahuje přehled metod pro extrakci vzorků z různých typů matric pro testování v biotestech. Dále se zabývá frakcionací komplexních směsí pomocí extrakce na pevné fázi, kolonové chromatografie a vysokotlaké kapalinové chromatografie. Poslední část je věnována analýze aktivních frakcí.

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí