RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Imunotoxikologie sinicových metabolitů

Student: Věra Daňková

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Masivní rozvoj cyanobakteriálního vodního květu představuje environmentální a zdravotní problém světového měřítka. Zatímco některé cyanobakteriální toxiny, jako např. peptidy microcystiny, byly intenzivně zkoumány, jiné toxické komponenty cyanobaketrií (např. lipopolysacharidy, LPS) byly jen částečně prostudovány. Předložená bakalářská práce sumarizuje v první části literární údaje o sinicových LPS a účincích LPS, stejně tak jako ostatních metabolitů sinic, na IS (údaje z experimentálních prací i epidemiologických studií). V praktické části je popsán experimentální postup izolace a purifikace LPS. Izolace byla provedena metodou fenolové extrakce (HPW), kde došlo k oddělení vodné fáze, která obsahovala lipopolysacharid od organické fáze s proteiny. K purifikaci izolovaného LPS byla použita dialýza a enzym RNáza. Byly izolovány LPS z 11 vzorků biomasy sinic z nádrží ČR dominovaných jedním z nejfrekventovanějších cyanobakteriálních rodů VKS (M. aeruginosa). Výtěžky LPS se pohybovaly od 0,4 do 1,5 mg z původní navážky 200mg sušiny. Endotoxinová aktivita (pyrogenita) purifikovaného LPS byla vyhodnocena LAL testem (Limulus amoebocyte Lysate test). Endotoxinová aktivita extraktů se pohybovala v rozmezí 746-2921 EU/mg biomasy.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí