RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Cyanotoxiny microcystiny a bakterie a praktická stanovení microcystinů technikou ELISA

Student: Inka Rusová

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Masový rozvoj sinic a přítomnost jejich toxinů v prostředí představuje rychle rostoucí a závažný problém současnosti. Nejčastějšími a zároveň nejstudovanějšími cyanotoxiny jsou MICROCYSTINY (MCs). O jejich účincích a mechanizmech působení na obratlovce (včetně člověka) je známo mnohé, méně ale o jejich vlivu na ostatní organismy v prostředí. V rámci bakalářské práce byla studována problematika interakcí mezi MCs a bakteriemi. V literatuře jsou probírány dva typy účinků - degradace MCs bakteriemi a působení MCs na bakterie. O účincích MCs na bakterie existuje velmi málo studií s nejednoznačnými výsledky. K prostudování tohoto problému proto bude třeba dalších analýz. V praktické části jsem se seznámila s technikou ELISA pro stanovení MC, která byla využita pro analýzy konkrétních vzorků vod z ČR - naměřené koncentrace byly od 0,15 ug/L do 2,09 ug/L a ve čtyřech případech byly koncentrace vyšší než je doporučený limit WHO. Technika ELISA je také dobře využitelná pro navazující a plánované laboratorní studie účinků MCs na bakterie.

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí