RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Distribuce chirálních polutantů v prostředí

Student: Ivana Ungrádová

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Bakalářská práce se zabývá chirálními polutanty a jejich šířením v prostředí. Největší pozornost byla věnována distribuci enantiomerů o,p‘-DDT, alfa-hexachlorocyklohexanu, chlordanu, heptachloru a polychlorovaných bifenylů v půdě, ve vodě, v atmosféře a v biotě. V půdě a ve vodě chirální polutanty podléhají enantioselektivním mikrobiálním degradačním procesům. V atmosféře však probíhají pouze takové procesy, které mají na oba enantiomery stejný vliv. Přítomnost neracemických směsí v atmosféře se proto dá vysvětlit vytěkáváním polutantů z půdy nebo z vody. V biotě dochází také k enantioselektivnímu odbourávání polutantů, a to díky specifickým reakcím jednotlivých enantiomerů s enzymy. Protože má na enantioselektivitu odbourávání pomocí mikroorganismů vliv řada faktorů, nelze zatím jednoznačně určit, který enantiomer chirálního polutantu se bude šířit v daném prostředí přednostně.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí