RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nové progresivní metody detekce poškození buněčné DNA

Student: Jiří Smutný

Školitel: 

Rok: 2009

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Srovnání citlivosti testů genotoxicity GreenScreen Assay a SOS chromotestu. GreenScreen se provádí na modifikované kvasince Saccharomyces cerevisiae. Ta využívá pro měření genotoxicity fúzní gen RAD54-GFP. SOS chromotest je zaužívaný test genotoxicity a provádí se na E. coli. Měření genotoxicity probíhá měřením aktivity betagalaktosidázy a alkalické fosfatázy. Srovnání citlivosti těchto testů proběhlo na matrici organických extraktů vzduchu. Srovnání proběhlo na extraktech z 6 frakcí částic vzduchu v rozsahu od 10 - 0 mikrometrů. Dále se využil extrakt z odběru plynné frakce. Hodnotila se i míra genotoxického potenciálu jednotlivých frakcí a jejich srovnání s množstvím prachových částic v dané frakci a obsahem PAH. Zkoumalo se 6 lokalit na jižní Moravě. Největší genotoxický potenciál měly extrakty ze vzorku odebraného na ulici Kotlářská.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí