RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vývoj kontaminace vodních toků z pohledu studia osudu perzistentních organických látek v akvatickém prostředí: modelová lokalita Zlínsko

Student: Veronika Skácelová

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Během několika předchozích studií byla na Zlínském kraji nashromážděna data o znečištění životního prostředí. Cílem této práce byla inventarizace dostupných informací o samotném regionu, zdrojích znečištění, prováděných měřeních a jejich výsledcích. Druhým cílem bylo seznámení se s geografickým informačním systémem (GIS) s výhledem vybudování vícerozměrné databáze shrnující dostupné informace a umožňující posuzování vlivu různých zdrojů a antropogenních faktorů, mobility chemických látek v prostředí, sledování regionálních trendů, modelování a predikci osudu těchto látek.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí