RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Fototransformace v ledu

Student: Adriena Rokosová

Školitel: 

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Práce se zabývá fotopolymerizační reakcí 2-hydroxyethyl-methakrylát (HEMA) za iniciace 4,4’-azobis(2-kyanovalerové kyseliny) (ABCV) v prostředí ledu. V teoretické části je obsažen přehled fotopolymerizujících systémů ve vodě. Dále jsou popsány vlastnosti ledu a fotoreakcí v něm. V praktické části byly provedeny studie závislosti rychlosti polymerizace HEMA s iniciátorem ABCV na čase, teplotě, koncentraci monomeru a koncentraci iniciátoru. Studium chování látek v ledu je důležitá pro odhad fotochemického chování polutantů v přírodním sněhu nebo ledu.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí