RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody analýzy léčiv v environmentálních matricích

Student: Julie Svobodová

Školitel: 

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Bakalářská práce obsahuje základní informace týkající se osudu, identifikace a kvantifikace léčiv v přírodních matricích. Sledována jsou léčiva vyskytující se ve vodách, sedimentech a půdách, u kterých je pravděpodobná větší kontaminace těmito látkami. Středem zájmu jsou antibakteriální léčiva, léčiva steroidní povahy, beta-blokátory a lipidové regulátory. Specificky se z půdy nebo vody izolují a extrahují metodami PLE (pressurized liquid extraction), LLE (liquid-liquid extraction) nebo SPE (solid phase extraction). K vlastní instrumentální analýze se používají chromatografické metody, především kapalinová nebo i plynová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. V bakalářské práci jsou uvedeny optimalizované parametry vybraných publikovaných metod.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí