RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využití jehličí jako pasivního vzorkovače pro sledování kvality ovzduší

Student: Marie Macková

Školitel: 

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Bakalářská práce je zaměřena na metody pasivního vzorkování ovzduší pomocí jehličí. Z teoretického hlediska shrnuje poznatky spjaté s morfologií a fyziologií jehlic a chemickými vlastnostmi jejich povrchu, které jsou důvodem akumulace perzistentních organických polutantů v epikutikulárních voscích. Praktická část prezentuje výsledky již hotových analýz a doposud používané postupy vzorkování. Práce tímto srovnáním teorií a souhrnem současných výzkumů směřuje k experimentálnímu projektu v rámci magisterského studia.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí