RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Steroidní látky v odpadních vodách – výskyt, metody vzorkování a analytického stanovení

Student: Lucie Langová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Steroidní látky jsou polutanty, které se dostávají do popředí zájmu kvůli velmi nízkým koncentracím, které působí jako endokrinní disruptory a působí tak negativně na lidskou populaci i ostatní život ve volné přírodě. Tato práce bude sumarizovat dostupné informace o jednotlivých steroidních látkách a jejich vlastnostech, vlivu na životní prostředí a zdrojích znečištění. Druhým cílem této práce tedy bude zpracovat informace o metodách odběru a přípravě vzorků pro detekci steroidů v jednotlivých složkách prostředí a jejich koncovém analytickém stanovení. Především metodami HPLC (High-performance liquid chromatography) a LC-MS, LC-MS-MS.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí