RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředí

Student: Ondřej Andy

Školitel: 

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Bromované zpomalovače hoření (BFR) jsou průmyslově vyráběné látky, přidávané do nejrůznějších druhů plastů, textilií a stavebních materiálů. Jejich účelem je zpomalit rozšiřování požáru a tím chránit majetek a zdraví osob. Mezi v současnosti nejpoužívanější patří polybromované difenylethery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD) a tetrabrombisfenol A (TBBPA). Jejich roční produkce se pohybuje v desítkách tisíc tun. BFR a jejich možným rizikům je věnována pozornost už od 70. let 20. století, kdy došlo v USA ve státě Michigan k náhodné kontaminaci potravy pro dobytek směsí polybromovaných bifenylů (PBB) a následnému zamoření blízké oblasti. Od té doby BFR nalezeny prakticky ve všech složkách životního prostředí včetně člověka. Ačkoli je jejich akutní toxicita nízká, u některých BFR byl prokázán vliv na homeostázu thyroidních hormonů.

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí