RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Stanovení n-alkanů v prostředí

Student: Štěpán Vinter

Školitel: 

Rok: 2009

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Významný rozvoj těžby ropy, rafinačních technologií a dopravy jsou hlavní příčinou toho, že ropa a její rafinační produkty jsou jedny z nejhojnějších kontaminantů životního prostředí. Vzhledem tomu, že n-alkany jsou přirozenou součástí ropy, vyskytují se také ony v životním prostředí ve značných koncentracích. Obecně jsou n-alkany považovány za biologicky málo aktivní, ale díky svým schopnostem vázat se na prachové částice, jsou schopné proniknout hluboko do niterních orgánů plic a způsobit zde poškození. n-alkany mohou pocházet i z jiných zdrojů, než je petrochemický průmysl.Díky odlišnému homologickému složení směsi n-alkanů v závislosti na zdroji kontaminace, je možné využít tyto znalosti k určování zdrojů znečištění.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí