RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Kovy a jejich biodostupnost

Student: Blanka Maňáková

Školitel: 

Rok: 2009

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


Práce je zaměřena na stanovení arsenu a fosforu ve vzorcích čistírenských kalů. Pro stanovení celkového a extrahovatelného podílu arsenu i fosforu byla využita metoda ICP-MS. Biodostupné podíly byly modelovány extrakcí vzorku do tří činidel, která se často používají k hodnocení půd. Toxicita, biodostupnost i mobilita jednotlivých specií arsenu se liší, proto provedeme stanovení těchto specií metodou HPLC-ICP-MS. Námi uvedený postup analýzy poskytuje bližší informace o tom, jak může být nebezpečná přímá aplikace kalu do půdy.

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí