RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Extrakce a analýzy sinicových toxinů v biotických matricích

Student: Petra Lorencová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Jiné obory


Sinice ve vodě představují nebezpečí nejenom pro vodní živočichy, ale taky pro člověka, protože sinicové toxiny se mohou objevit v pitné vodě a nebo se mohou kumulovat v potravních řetězcích. Příjem takto kontaminované potravy, může být velmi nebezpečný pro lidské zdraví. Tato práce v první části sumarizuje přehled extrakčních metod microcystinů z biotických matric (především tkání ryb). V druhé experimentální části jsme stanovovaly koncentraci microcystinů v hepatopankreatu kapra obecného, do něhož byl roztok microcystinů aplikován intraperitoneálně. Dále bylo analyzováno množství microcystinů, které bylo spikováno do zmrzlého hepatopankreatu kapra obecného. Analýza prokázala, že účinnost extrakce založené na methanolu (u dvou spikovaných vzorků) se pohybuje v rozmezí 57,7%-87,5%.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí