RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů.

Student: Dunja Petrović

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Tato práce se shromažďuje informace o vlivu základních analytických parametrů půdy a sedimentů na adsorpci organických polutantů především aktuálně používaných polárních pesticidů .K těmto faktorům patří obsah organického uhlíku, obsah jílu, pH půdy a sedimentu, obsah vody, přítomnost různých přísad a.teplota. Seznam a základní informace o pesticidech nejčastěji sledovaných v publikovaných pracích, popisujících studium jejich adsorpčních rovnováh je součástí práce. V práci je popsána metoda stanovení adsorpčního koeficientu Kd podle doporučení OECD a podmínky, které je nezbytné akceptovat při přípravě a provedení souvisejících experimentů. V samostatné části je popis a vysvětlení vlivů huminových kyselin na proces adsorpce na půdy a sedimenty.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí