RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Stanovení polárních pesticidů v environmentálních vzorcích

Student: Kateřina Stehlíková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Práce je zaměřena na problematiku výskytu a stanovení vybraných momentálně používaných pesticidních látek v životním prostředí. Vzhledem k množství aplikovaných látek je toto téma v dnešní době velmi aktuální. Práce zahrnuje stručné srovnání historicky a současně požívaných pesticidů, jejich chování a osud v životním prostředí a také obecný přehled analytických metod vhodných pro detekci těchto látek. V další části jsou detailněji popsány v současné době nejpoužívanější sloučeniny. Včetně jejich použití, možných dopadů na organismy a životní prostředí a konkrétně využitelných analytických metod pro jejich detekci. Praktická část se zabývá vývojem a optimalizací metody pro detekci těchto látek v různých matricích pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí