RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využití techniky SPME při analýze vodných vzorků

Student: Anna Kutláková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Jiné obory


Mikroextrakce na pevnou fázi (SPME) je moderní, rychlá a jednoduchá prekoncentrační technika umožňující stanovení široké řady organických polutantů v životním prostředí. Metoda je založena na principu rovnovážného rozdělení cílového analytu mezi polymerní stacionární fázi a matrici vzorku. Práce popisuje podmínky ovlivňující proces SPME spolu s výběrem vhodných materiálů a instrumentace. Dále se zaměřuje na aplikaci této metody k analýze polycyklických aromatických uhlovodíku (PAHs) ve vodném prostředí.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí