RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Polyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii.

Student: Kateřina Benčaťová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Tématem této bakalářské práce je stanovování polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v ovzduší bohatém na oxidanty. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení vlastností a reakcí těchto aromátů a také na různá vzorkovací zařízení. Praktická část práce obsahuje zpracování a analýzu dat týdenního měření vzduchu.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí