RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Kontaminace horských půd perzistentními organickými polutanty

Student: Mária Chropeňová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Perzistentné organické polutanty (POP) je skupina látok, ktoré majú tendenciu k bioakumulácii a diaľkovému transportu. V práci som sa zamerala na polychlórované bifenyly, organochlórové pesticídy a polycyklické aromatické uhľovodíky. Popísala som ich vlastnosti, zdroje, osud a kontamináciu v prostredí. Vybranou sledovanou matricou bola horská pôda, v ktorej prostredníctvom vyčesávacieho efektu ihličnatých stromov dochádza k transportu týchto látok do pôd. V praktickej časti som previedla analýzu vzoriek v jednotlivých pôdnych horizontoch z vybraných lokalít a výsledky na záver diskutovala.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí