RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Perfluorované látky v prostředí

Student: Pavlína Karásková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Cílem této práce bylo zmonitorovat výskyt perfluorovaných látek v životním prostředí a míru kontaminace těmito látkami. PFCs se vyskytují ve všech matricích životního prostředí včetně bioty. Jednou z nich je vzduch, se kterým jsou lidé v přímém kontaktu. Člověk je ovšem vystaven působení nejen okolního prostředí, ale i pracovního prostředí, potažmo domácnosti. Naším cílem bylo popsat kontaminaci domácího prachu těmito látkami a jejich analytické stanovení. Během stanovení perfluorovaných látek dochází ke kontaminaci vzorku prostředím laboratoře a použitými technikami. Praktická část této práce byla zaměřená na zjištění pozaďové kontaminace běžně používaných extrakčních technik (ultrazvuk spojen s SPE). Pro tuto extrakční metodu proběhlo testování pozaďové koncentrace PFCs během jednotlivých kroků úpravy vzorku.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí