RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Mechanismy degradace jednotlivých skupin látek narušujících hormonální rovnováhu organismů v odpadních vodách

Student: Nikol Blokešová

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Jiné obory


EDCs jsou různorodou skupinou látek, které narušují hormonální rovnováhu organismů. Mezi EDCs patří např. PCBs, ftaláty, bisfenol A, DDT, ale také steroidní estrogeny, které jsou syntetizovány endogenně nebo uměle jako např. EE2 používaný coby součást antikoncepce. Steroidní estrogeny byly nalezeny v odpadních, podzemních i povrchových vodách po celém světě a jsou potencionálním rizikem kontaminace zásob pitné vody. Toto riziko představují především díky své schopnosti účinkovat již v řádech ng/l. Jako hlavní cesty jejich degradace se jeví biotransformace, sorpce a částečně i fotodegradace. Přestože byly vyvinuty citlivé analytické metody pro jejich detekci, v současné době existují jen omezené údaje o environmentálním chování a osudu těchto steroidů v různých složkách životního prostředí. V různých vyspělých státech jsou v současnosti optimalizovány podmínky provozu stávajících čistíren odpadních vod, které by vedly k větší účinnosti odstraňování EDCs a dále jsou vyvíjeny nové přídatné metody jejich odstraňování. V praktické části bakalářské práce byla pomocí in vitro testu ověřena schopnost nanočástic železa snižovat hladiny E2 a EE2 ve vodě.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí