RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Lagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší

Student: Naďa Chytková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Jiné obory


Tato bakalářská práce obsahuje přehled způsobů rozptylového modelování šíření znečišťujících látek v ovzduší. Zaměřena je především na lagrangeovské modely, které jsou v současné době považovány za přesnější než dříve rozvíjené gaussovské modely. Je uvedeno několik příkladů lagrangeovských modelů užívaných ve světě. Praktická část práce se věnuje modelu KSP, který zatím není používaný v praxi. Tímto modelem byly provedeny nejprve simulace vleček pro porovnání a následně i pro reálné komíny.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí