RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biodostupnosti organických látek v tuhých matricích

Student: Pavla Kosková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Cílem bakalářské práce je vypracování stručného přehledu problematiky biodostupnosti perzistentních organických látek (POP) v tuhých matricích (půda, sedimenty) a experimentálních metod umožňujících stanovení biodostupné frakce těchto látek v sedimentech. Podrobněji je diskutována problematika pasivního vzorkování POP ze sedimentu pomocí polyoxymethylenu (POM).


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí