RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Systém managementu kvality v laboratoři environmentálních analýz

Student: Lucie Bielská

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Jiné obory


Cílem předložené práce je uvést čtenáře do problematiky vytváření a aplikace vhodného systému managementu kvality v organizacích a hodnocení jeho efektivity, nejprve v obecné rovině pomocí normy ISO 9 001 a následně konkrétněji pro vybraný typ organizace – zkušební laboratoř. Práce poskytuje základní informace a zásady tvorby požadované dokumentace managementu kvality a pravidla procesu akreditačního posouzení.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí