RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Bimolekulární fotoprocesy v matrici sněhu

Student: Renata Kocourková

Školitel: 

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie


Práce se soustředí zejména na posouzení vlivu sněhové matrice na dané fotochemické i následné sekundární termické reakce a na lokální koncentrace organických molekul na povrchu krystalů. Tato práce měla navázat na známá fakta o difuzních procesech v ledu a pokusit se o vytvoření modelu, který popisuje tyto procesy v přírodním sněhu.


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí