RECETOX EDUCATION | In vitro toxikologie nových xenobiotik - role jaderných receptorůRECETOX EDUCATION | In vitro toxikologie nových xenobiotik - role jaderných receptorů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využití testu toxicity s Caenorhabditis elegans pro hodnocení kontaminovaných půd a sedimentů

Student: Lucia Škulcová

Školitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: http://is.muni.cz/th/269302/prif_b/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí