RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické aspekty huminových látekRECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické aspekty huminových látek

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Selektivní extrakční metody jako screeningové nástroje pro predikci biodostupnosti v pevných matricích

Student: Natália Neuwirthová

Školitel: Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/375738/prif_b/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí