RECETOX EDUCATION | Vývoj analytických metod pro výzkum biologicky aktivních látekRECETOX EDUCATION | Vývoj analytických metod pro výzkum biologicky aktivních látek

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR

Student: Tereza Dvořáková

Školitel: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/270404/prif_b/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí