RECETOX EDUCATION | Nové metody vzorkování a zakoncentrování hydrofóbních látek ve vodních ekosystémechRECETOX EDUCATION | Nové metody vzorkování a zakoncentrování hydrofóbních látek ve vodních ekosystémech

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biomonitoring mateřského mléka z pohledu dostupnosti globálních dat

Student: Mária Staroňová

Školitel: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/356528/prif_b/

Obor: Chemie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí