RECETOX EDUCATION | Využití metody pasivního vzorkování pro sledování úrovně kontaminace ovzdušíRECETOX EDUCATION | Využití metody pasivního vzorkování pro sledování úrovně kontaminace ovzduší

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Prekoncentrační metody pro stanovení perfluorovaných povrchově aktivních látek ve vodě

Student: Kateřina Švecová

Školitel: Ing. Branislav Vrana

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/358122/prif_b/

Obor: Chemie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí