RECETOX EDUCATION | Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředíRECETOX EDUCATION | Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Bazické kationty v ovzduší a srážkách

Student: Alena Ambrosová

Školitel: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/327896/prif_b/

Obor: Chemie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí