RECETOX EDUCATION | Bioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystémuRECETOX EDUCATION | Bioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystému

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG a základní analýza vlastností těchto parametrů.

Student: Jiří Šilar

Školitel: Ing. Josef Halámek, CSc.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/379237/prif_b/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí