RECETOX EDUCATION | Charakterizace chemického složení městského aerosoluRECETOX EDUCATION | Charakterizace chemického složení městského aerosolu

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analýza rizikových faktorů pro rehospitalizaci a úmrtí z kardiovaskulárních příčin u konsekutivně sledovaných pacientů po akutním srdečním selhání

Student: Michal Svoboda

Školitel: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/379969/prif_b/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí