RECETOX EDUCATION | Polychlorované parafíny – analýza a výskyt ve Slovenské republiceRECETOX EDUCATION | Polychlorované parafíny – analýza a výskyt ve Slovenské republice

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní vegetace

Student: Pavla Glosová

Školitel: Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/218805/prif_b/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí