RECETOX EDUCATION | Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichůRECETOX EDUCATION | Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu na observatoři Košetice

Student: Eva Bartošová

Školitel: Mgr. Jiří Kalina

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/379901/prif_b/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí