RECETOX EDUCATION | Vývoj optických biosenzorů pro monitoring kontaminantů v životním prostředíRECETOX EDUCATION | Vývoj optických biosenzorů pro monitoring kontaminantů v životním prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními

Student: Jana Baranová

Školitel: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/379496/prif_b

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí