RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Znečištění ovzduší perzistentními organickými látkami v České republice a v Rakousku

Student: Ilona Václavíková

Školitel: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Rok: 2014

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/379399/prif_b

Obor: Chemie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí